top of page

“II” ให้บริการจัดหาวัตถุดิบแบบครบวงจรสำหรับผู้นำเข้าต่างชาติที่ต้องการซื้อวัตถุดิบในประเทศไทย เรามีความชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามที่ท่านต้องการในเวลาที่กำหนด

การให้บริการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ

บริการของเรา

 • จัดหาวัตถุดิบตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

 • การตรวจประเมินสินค้าเบื้องต้น

 • ต่อรองราคา

 • การตรวจสอบสินค้าก่อนขนส่ง

 • การตรวจสอบการโหลดสินค้าเพื่อขนส่ง

 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการใช้บริการกับ "II"

 • เครือข่ายโรงงานและผู้ผลิตที่กว้างขวาง

  • ด้วยประสบการณกว่า 25 ปีในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและจัดหาวัตถุดิบในประเทศไทย เราจึงมีเครือข่ายผู้ผลิตที่กว้างขวาง ที่จะสามารถค้นหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 • ความคุ้มค่า

  • การจัดหาวัตถุดิบในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ลูกค้ามักพบอุปสรรคทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม เราสามารถช่วยลดอุปสรรคเหล่านั้นสำหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการหาวัตถุดิบในประเทศไทย

 • การจัดหาอย่างมีคุณภาพ

  • เรามีผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบที่ท่านต้องการ เพื่อช่วยให้ท่านได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกำหนด

  • เราให้บริการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าอีกด้วย เนื่องจากเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งก่อน ระหว่างและหลังการผลิต รวมทั้งให้บริการตรวจสอบการโหลดสินค้าเพื่อขนส่ง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้ของที่มีคุณภาพ

 • บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า

  • เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าและช่วยจัดการอุปสรรคและปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบในประเทศไทย

  • เรายึดมั่นในความต้องการของลูกค้าอย่างเข้มงวดและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

Thailand CE mark, Thailand CCC mark, Thailand TIS mark, Thailand JIS mark, Thailand standard certification, Thailand inspection, Thailand quality inspection, Thailand commercial inspection, Thailand consult, Thailand product safety, UL Thailand, BOI inspetion, Thailand sourcing

International Inspection Thailand

bottom of page